AVRUPA COĞRAFYASI

AVRUPA COĞRAFYASI Avrupa’nın Sınırları Avrupa’nın sınırları: Doğuda Ural Dağları, Ural Nehri ve Hazar Denizi; Güneyde Kafkas Dağları’nın Kuzey Sıraları ile Karadeniz ve Akdeniz; Batıda Atlas Okyanusu ve Kuzeyde de Kuzey Buz Denizi’dir. Avrupa; doğuda …

TÜRKİYE’DE TURİZM

TÜRKİYE’DE TURİZM Türkiye gelen turist sayısına göre Dünya’da 8. sırada yer alır. En fazla turistin geldiği ülkeler: Almanya, Rusya, İngiltere, İran, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna, Hollanda Ülkemize gelen turistlerin yarıya yakını Avrupa Birliği ülk…

TÜRKİYE’DE ULAŞIM

TÜRKİYE’DE ULAŞIM Ülkemizde ulaşım üzerinde; Yerşekillerinin engebeli olması Yükseltinin fazla olması Dağların doğu-batı yönünde uzanması İklim şartları, Sermaye, iş gücü ve teknolojik araçların durumu etkilidir. Deniz Yolu Ulaşımı Dış ticarette en ek…

TÜRKİYE’DE TİCARET

TÜRKİYE’DE TİCARET Ticaret kazanç sağlamak amacıyla her türlü mal ve hizmet alımını kapsayan ekonomik faaliyetler bütünüdür. Ticareti belirleyen ana unsur arz-talep dengesidir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. İç Ticaret Ülke içinde mal ve…

TÜRKİYE’DE SANAYİ (ENDÜSTRİ)

TÜRKİYE’DE SANAYİ (ENDÜSTRİ) Tarımsal ve hayvansal ham maddeler ile yer altı kaynaklarının makinelerde işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir hale getirilmesi faaliyetine sanayi denir. Günümüz ekonomisinin esas gücünü sanayi oluşturmaktadır. Ülkemi…

TÜRKİYE'DE ENERJİ KAYNAKLARI

TÜRKİYE’DE ENERJİ KAYNAKLARI Günümüzde enerji hangi ülkede olursa olsun sanayi için gereklidir. Ülkemizde sanayinin gelişmesi, enerji kaynakları kullanımının gelişmesi zorunlu kılmaktadır. Belirli Koşullarda Yenilenebilen Kaynaklar Jeotermal Enerji Bi…

TÜRKİYE’DE MADENLER

TÜRKİYE’DE MADENLER Yer kabuğunda oluşmuş ekonomik yönden değer taşıyan ve çıkarılan mineral ve elementlere maden denir. Bir madenin işletilebilmesi için gerekli koşullar şunlardır: Madenin rezervinin (toplam miktarı) yeterli olması Tenör (kayaç içind…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı