Kasım, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

EKONOMİK COĞRAFYA (HAYVANCILIK,ORMANCILIK) #3

HAYVANCILIK Hayvancılık, evcil hayvan yetiştirme faaliyetleridir. Entansif Hayvancılık Kapalı ortamlarda yani çiftliklerde yapılır. Yem kullanılır. Makineleşme ve bakım fazladır. Ticari amaçlıdır. Geliri fazladır. Ekstansif Hayvancılık Açık alanda yap…

EKONOMİK COĞRAFYA (TARIM) #2

TARIM FAALİYETLERİ Tarım yeryüzünde belli başlı üretim faaliyetlerinin en yaygın ve en ihtiyaç duyulanıdır. Tarım geniş anlamıyla bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretimine ve orman ağacı bitkileri (silvikültür) yetiştirilmesini kapsar. İn…

EKONOMİK COĞRAFYA #1

EKONOMİK COĞRAFYA Nüfus ile ekonomi ve kaynaklar arasındaki ilişkileri, insanların yaşamak ve hayatlarını devam ettirebilmek için yaptıkları faaliyetlerin yerden yere farklılık ve benzerliklerini, ticari faaliyetleri ve son yıllarda ekonomik kalkınma …

GÖÇLER

GÖÇLER İnsanların çeşitli nedenlerle bulundukları yerden başka yerlere doğru yer değiştirmelerine “ göç ” denir. Önceki dönemlerde insanlar tarım ve hayvancılık açısından elverişsiz alanlardan iklimi uygun, tarım ve hayvancılığa daha elverişli yerlere…

NÜFUS COĞRAFYASI #4

DÜNYA NÜFUSUN DAĞILIŞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dünyada Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler Doğal Faktörler Yerşekilleri İklim ve bitki örtüsü Toprağın verimliliği Su Kaynakları Beşeri Faktörler Sanayi Tarım Ticaret Ulaşım Turizm Doğal Faktörler Yerşekill…

NÜFUS COĞRAFYASI #3

NÜFUS ARTIŞI Belli bir bölgede belli bir zamanda yaşayan insan sayısının bir önceki sayım dönemine göre artma veya azalma şeklinde değişimidir. Bir ülkede nüfus artışında; doğumlar, ölümler, göçler, savaşlar, ülke sınırlarında meydana gelen değişimler…

NÜFUS COĞRAFYASI #2

NÜFUSUN YAPISI Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılışı Toplam nüfusun yaş dilimlerine göre dağılışı iki şekilde yapılır. Geniş aralıklı yaş dilimleri: 0-14, 15-64 ve 65 yaş üstü diye gruplandırılır. Dar aralıklı yaş dilimleri: 0-4, 5-9, 10…

NÜFUS COĞRAFYASI #1

BEŞERİ COĞRAFYA Coğrafya sadece yeryüzünü yani doğal ortamı incelemez. Doğal ortam; taş küre (litosfer), su küre (hidrosfer) ve hava küre (atmosfer)den oluşur. İnsanın yaşam alanı ise bu doğal ortamların içindedir. Bu alana “ biyosfer ” denir. Beşeri …

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı