TÜRKİYE’DE MADENLER

TÜRKİYE’DE MADENLER

Yer kabuğunda oluşmuş ekonomik yönden değer taşıyan ve çıkarılan mineral ve elementlere maden denir. Bir madenin işletilebilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

 • Madenin rezervinin (toplam miktarı) yeterli olması
 • Tenör (kayaç içindeki saf maden) oranının yeterli olması
 • Teknoloji ve sermayenin yeterli olması 
 • İşleme merkezi, kullanım alanı ve ulaşım ağlarına yakın olması

Madenciliğin Genel Özellikleri

 • Türkiye’de farklı jeolojik devirlere ait arazilerin bulunması, volkanizma ve metamorfizma (başkalaşım) etkili olması Türkiye’nin maden çeşitliliği bakımından zengin olmasına neden olmuştur.
 • Maden sanayisinde çalışan insan sayısı azdır.
 • Madenciliğin ülke ekonomisine katkısı azdır.
 • Maden rezervi ve çeşidi en fazla olan bölge Doğu Anadolu’dur (Yukarı Fırat)
 • Bazı madenler ülke ihtiyacını karşılarken (bakır, kurşun, kükürt, krom, bor) bazıları ihtiyacı karşılamaz ve dışarıdan alınır. (petrol, doğalgaz, taşkömürü, fosfat
 • Madenlerin ham olarak satılması ithalattaki getirisinin düşük olmasının başlıca nedenidir.

Demir

 • Bütün endüstrilerin temel kayanağıdır.
 • Ağır sanayinin ham maddesidir.
 • Kullanım alanı çok geniştir.
 • Rezervin büyük bir çoğunluğu Divriği (Sivas) ve Hasan Çelebi’de (Malatya) bulunmaktadır.
 • Demir-Çelik işletmelerinin kurulumunda enerji kaynağına yakınlık (Ereğli, Karabük), ulaşım (İskenderun) ve su kaynağına yakınlık etkilidir.

Kullanıldığı yerler:

 • Demiryolu
 • Teçhizat
 • Makine
 • Köprü
 • Bina yapımı

Bakır

 • İnsanlık tarihinde en erken yararlanılan (MÖ 4500) yer altı kaynağıdır.
 • Bakır rezervinin büyük çoğunluğu Karadeniz Bölgesi’nde ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

Kullanıldığı Yerler:

 • Turistik Eşya
 • Elektrik ve elektronik sanayi
 • İnşaat sanayi
 • Ulaşım sanayi
 • Endüstriyel sanayi
 • Kimya
 • Kuyumculuk
 • Boya Sanayi

Krom

 • İşletilebilen tek bileşiğine kromit denir.
 • Bu maden alaşımı ile yapılan çeliklerin sertlik ve esneklik gücü çok yüksektir. Bu tür çeliklere paslanmaz sanayi çeliği denir.
 • Elazığ krom işletmesinin kurulumunda hammaddeye yakınlık etkili iken, Antalya’dakine ulaşım etkilidir.

Kullanıldığı yerler:

 • Savaş araçları
 • Porselen
 • Otomobil
 • Tekstil
 • Demir Çelik
 • Cam
 • Gemi-Uçak motorları
 • Metalurji sanayi

Bor

 • Kimya endüstrisinin başlıca ham maddelerinden biri olan birleşiktir.
 • Ülkemizin dünya  ölçüsünde zengin olduğu en önemli yeraltı kaynağıdır.
 • Kullanım alanı geniş olduğu için “sanayinin tuzu” da denir.
 • Dünya rezervinin yaklaşık %75’i Türkiye’de dir.
 • Bor çoğunlukla ham veya yarı ham olarak ihraç edilir.

Kullanıldığı Yerler:

 • Seramik
 • Çimento
 • Uzay Araçları
 • Sabun Deterjanı
 • İlaç
 • Emaye
 • Cam
 • Bilgisayar

Boksit

 • Alüminyum sanayinin hammaddesidir.
 • Olacaklardan çıkarıldıktan sonra işleme tesislerinde öğütülür ve elenir. Bu maddeye alümina denir.
 • Alümina elektrik sıcaklığı ile elektroliz edilir ve saf alüminyum metal elde edilir.
 • Günümüzde demirden sonra en fazla tüketilen ikinci önemli maddedir.
 • Seydişehir’deki işletme tesisi önemli miktarda hidroelektrik enerji ihtiyaç olduğu için Oymapınar hidroelektrik santraline yakın kurulmuştur.
 • İşlendiği yer Seydişehir (Konya)

Kullanıldığı Yerler:

 • Kimya endüstrisi
 • İnşaat sektörü 
 • Ulaşım araçları
 • Petrol arıtma
 • Kaynak çubuklarının kaplaması
 • Ev eşyası yapımı 
 • Elektrik -Elektronik sanayi
 • Ham şekerin renginin giderilmesi

Kurşun-Çinko

 • Bu iki önemli yeraltı kaynağı, maden yataklarında ayrı ayrı bulunmazlar.
 • Kimya sanayinde ve galvaniz çelik ve diğer metallerin galvanizasyonunda kullanılır.
 • Galvanizasyon: Yüzeylerin kurşun veya çinko ile koruyucu yüzey oluşturulması için kaplanmasıdır.
 • İşlendiği yerler Kayseri, Keban (Elazığ

Kullanıldığı Yerler:

 • Askeri malzeme 
 • Paslanmaz metal üretimi
 • Kimya sanayi
 • Kaplamacılık
 • Akümülatör
 • Elektrik

Kükürt

 • Bu madenin %80’i sülfürik asit üretiminde kullanılır.
 • En önemli işletmesi olan (Keçiborlu-Isparta) kapatılmış ve ülke ihtiyacının yaklaşık %70’i dış alımla karşılanmaktadır.

Kullanıldığı Yerler:

 • Cam
 • Seramik
 • Çimento
 • Petrokimya sanayi
 • Gübre sanayi

Manyezit

 • Hafif ve dirençli bir maddedir.
 • Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

Kullanıldığı Yerler:

 • Uçak sanayi
 • Demir-Çelik sanayi
 • Ateş tuğlası yapımı

Manganez

 • Saf maden olarak bulunmaz. Tortul veya metamorfik kayaçlar içinde yer alırlar ve işletilirler.
 • Çoğunlukla çelik yapımında kullanılır.
 • Çeliğe sertlik, çekme direnci ve aşınmaya karşı dayanıklılık katar.

Kullanıldığı Yerler:

 • Demir-Çelik
 • Demiryolu araçları
 • Kimya
 • Karayolu bakım ve yapım araçları

Volfram (Tungsten)

 • Isıya karşı dayanıklıdır.
 • Sağlam bir fiziksel yapıya ve yüksek erime sıcaklığına bağlıdır.

Kullanıldığı Yerler:

 • Uzay teknolojisi
 • X ışını cihazları 
 • Ampul teli
 • Elektrik elektronik sanayi
 • Kimya

Fosfat

 • Kimyasal yapısı itibariyle bir fosfor asidi tuzudur.
 • Oluşum kökeni bakımından magmatik veya tortul kökenlidir.
 • Fabrika gübresi üretiminde temel bir maddedir.
 • Gübre fabrikalarında işlenmektedir.
 • Gübre sanayinde fazla ihtiyaç olduğu için fosfat ithal ederiz.
 • İşlendiği yerler: İstanbul, izmit, Bursa, Kütahya, Bandırma, Elazığ, Samsun, Mardin, D. bakır, Adana, Mersin, Antalya, Konya, İzmir

Kullanıldığı Yerler:

 • Seramik
 • Cam
 • Çimento
 • Gübre sanayi
 • Petrokimya sanayi

Cıva

 • Sıvı olarak bulunan tek metal elementtir.
 • Cıva yataklarının önemli bir kısmı (%85’i) Ege Bölgesi’nde bulunur.

Kullanıldığı Yerler:

 • Termometre
 • Boya
 • Tıbbi malzemeler
 • Elektrikli ev aletleri
 • Kağıt sanayi

Feldspat

 • %90’ı ihraç edilir.

Kullanıldığı Yerler:

 • Seramik
 • Cam
 • Kaynak elektrotları
 • Boya sanayi

Barit

 • Isı emme ve soğutma özelliğine sahiptir
 • Çoğunlukla petrol ve doğalgaz sondajlarında sondaj çamuru olarak kullanılır.
 • Bu kullanım alanı dışında boya , lastik, yol kaplaması, seramik, cam ve kimya endüstrisinde kullanılır.
 • İşlendiği yerler: İzmit, Eskişehir, İzmir, Antalya, Isparta, Elazığ

Tuz

 • Kimyasal bileşimi sodyum klorürdür.
 • Yemeklere tat vermesi (%10) ve zararlı bakterilerin yok edilmesi için kullanılır. (%20)
 • En fazla kimya endüstrisi alanında tüketilmektedir. (%70)
 • Türkiye rezervlerinde en zengin ülkelerden biridir.
 • Göl, deniz ve kayalardan elde edilir.
 • Üretimde en yüksek pay (60) göller, ikinci sırada ise (%30) denizler gelir.
 • İnsanın temel tüketim maddelerinden biridir.
 • Tuz, çıkarıldığı yerlerde işlenmektedir.

Kullanıldığı Yerler:

 • Tekstil
 • Konservecilik
 • Mandıracılık
 • Kimya
 • Karayollarında buzların çözülmesinde
 • Dericilik
 • Zeytincilik

Mermer

 • Türkiye bu kaynakta çok zengin bir ülkedir.
 • Kalkerin, yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle başkalaşması sonucu mermer oluşur.
 • Mermer daha çok inşaat sektöründe kullanılmaktadır.
 • Türkiye’de 200 civarında mermer çeşidi bulunmaktadır.
 • En çok ihraç ettiğimiz madenlerdir.

Lületaşı

 • Süs eşyası yapımında kullanılır (takı, biblo, ağızlık, pipo gibi)
 • Eskişehir’de çıkarılır ve aynı ilde işlenir. 
 • Türkiye Dünya’da lületaşı bakımından 1. sıradadır.

Oltu Taşı

 • Süs eşyası yapımında kullanılır (toka,tesbih).
 • Erzurum’un Oltu ilçesinde çıkarılır ve işlenir.

Altın

 • Karadeniz’de: Gümüşhane(Mastra), Ordu (Altıntepe), Artvin (Cerattepe)
 • Ege’de: İzmir (Bergama), Uşak (Kışladağ), Manisa (Sart)
 • Doğu Anadolu’da: Erzincan (İliç)
 • İç Anadolu’da: Sivas (Bakırtepe), Eskişehir (Kaymaz), Niğde (Bolkardağı), Kayseri (Himmetdede)Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski