TÜRKİYE’DE SANAYİ (ENDÜSTRİ)

TÜRKİYE’DE SANAYİ (ENDÜSTRİ)

Tarımsal ve hayvansal ham maddeler ile yer altı kaynaklarının makinelerde işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir hale getirilmesi faaliyetine sanayi denir.

Günümüz ekonomisinin esas gücünü sanayi oluşturmaktadır. Ülkemizde sanayinin en fazla geliştiği bölge Marmara, en az geliştiği bölge Doğu Anadolu’dur.

Sanayi

 • Ham maddenin kullanım alanlarının genişlemesi,
 • Ham maddelerin değerlerinin artması, döviz kaybının önlenmesi,
 • Ülke savunmasının güçlenmesi,
 • Dışa bağımlılığının azalması bakımından önemlidir.

Sanayinin kurulması için gerekli şartlar.

 • Sermaye
 • Ham madde
 • Ulaşım
 • Enerji
 • İş gücü
 • Pazarlama
 • Teknoloji
 • İşletme

Sermaye

 • Sanayinin kuruluş aşamasında gerekli olan en önemli koşul sermayedir.
 • Her türlü ödemede sermayeye ihtiyaç vardır.
 • Sermaye hem devlet tarafından hem de özel sektör tarafından karşılanabilir.

Ham Madde

 • Doğada kendiliğinden bulunan, herhangi bir işleme tabi tutulmamış maddelerdir.
 • Ham madde, ürünün ana maddesi olabileceği gibi, onun yapısına bir yardımcı olarak da girebilir.
 • Türkiye hammadde yönünden zengin olan bir ülkedir.

Ulaşım

 • Sanayide üretilen malların tüketim merkezlerine gönderilmesi ulaşıma bağlıdır.
 • Ulaşım ağının gelişmiş olduğu alanlarda sanayi gelişmektedir.
 • Türkiye’de kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve hava yolu sürekli gelişim gösterdiği için sanayi de sürekli gelişmektedir.

Enerji

 • Sanayi kuruluşunun vazgeçilmez unsurlarından biridir. Kuruluşun çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır.
 • Bazı sanayi kuruluşları için enerji taşınabilirken demir-çelik gibi bazı sanayilerde enerji kaynağına yakın olmak (taş kömürü) önemlidir.

İş Gücü

 • Sanayi kuruluşunun çalışabilmesi için yeterli iş gücü gereklidir.
 • Ayrıca çalışacak olan iş gücü kaliteli ve uzman olmalıdır.

Pazarlama

 • Pazarlama olanaklarının fazla olduğu yerlerde sanayi gelişebilmektedir.
 • Nüfusun fazla olduğu yerlerde tüketim fazla olacağı için sanayi de gelişim gösterir.

NOT: Türkiye’de pazarlama olanaklarının fazla olduğu yerler İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Gaziantep gibi illerdir.

Teknoloji

 • Teknoloji, sanayide üretimi artırıcı bir unsurdur.
 • Teknolojisinin gelişmesiyle sanayi de bir değişim olmakta ve daha hızlı ve daha çok üretim yapılmaktadır.

İşletme

 • Bir sanayi kuruluşunun nasıl verimli çalışacağını belirleyerek üretimin artmasını sağlayan yöntemdir.

TÜRKİYE’DEKİ SANAYİ KOLLARI

Gıda Sanayi

 • Çoğunlukla hammaddeye yakın kurulurlar.

Tütün ve İçki Endüstrisi 

Tekstil Endüstrisi

Maden Endüstrisi


Not: Kaynak olarak Pegem Akademi yayınlarından faydalanılmış, Çalışma düzeninde hazırlanmıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski